دسته بندی محصولات

پستان ها (کمک به شیردادن)
پستان ها (کمک به شیردادن)
عصب سیاتیک (کاهش درد کمر و پا)
عصب سیاتیک (کاهش درد کمر و پا)
مثانه (درمان مشکلات ادراری)
مثانه (درمان مشکلات ادراری)
میزنای (درمان مشکلات ادراری)
میزنای (درمان مشکلات ادراری)
راست روده و مقعد (درمان بواسیر)
راست روده و مقعد (درمان بواسیر)
روده باریک (تقویت هضم)
روده باریک (تقویت هضم)
کولون عرضی (کمک به هضم و دفع)
کولون عرضی (کمک به هضم و دفع)
کولون نازل (کمک به هضم و دفع)
کولون نازل (کمک به هضم و دفع)
کولون صاعد (کمک به هضم و دفع)
کولون صاعد (کمک به هضم و دفع)
زانوها (کاهش درد زانو)
زانوها (کاهش درد زانو)
لگن (تسکین دردهای لگن)
لگن (تسکین دردهای لگن)
کمر، پائین، پشت (تسکین درد کمر)
کمر، پائین، پشت (تسکین درد کمر)
هیپ /تسکین درد مفصل هیپ ( مفصل استخوان لگن با ران)
هیپ /تسکین درد مفصل هیپ ( مفصل استخوان لگن با ران)
آپاندیس (بهبود مشکلات آپاندیس)
آپاندیس (بهبود مشکلات آپاندیس)
پروستات (درمان مشکلات تولید مثلی و پروستات)
پروستات (درمان مشکلات تولید مثلی و پروستات)
رحم (درمان مشکلات جنسی و قاعدگی)
رحم (درمان مشکلات جنسی و قاعدگی)
گردن رحم (درمان مشکلات جنسی)
گردن رحم (درمان مشکلات جنسی)
تخمدان ها / بیضه ها (درمان ناباروری و ناتوانی جنسی)
تخمدان ها / بیضه ها (درمان ناباروری و ناتوانی جنسی)
لوله های رحم (درمان مشکلات تولید مثلی و قاعدگی)
لوله های رحم (درمان مشکلات تولید مثلی و قاعدگی)
کشاله ران (درمان مشکلات جنسی)
کشاله ران (درمان مشکلات جنسی)
کلیه ها (درمان مشکلات ادراری)
کلیه ها (درمان مشکلات ادراری)
دئودنوم (دوازدهه) کمک به هضم
دئودنوم (دوازدهه) کمک به هضم
کیسه صفرا (کمک به فرآیند تجزیه سموم)
کیسه صفرا (کمک به فرآیند تجزیه سموم)
غدد فوق کلیه (کاهش استرس)
غدد فوق کلیه (کاهش استرس)
کبد (دفع سموم بدن)
کبد (دفع سموم بدن)
طحال (تنظیم تصفیه خون)
طحال (تنظیم تصفیه خون)
شبکه خورشیدی (کاهش اضطراب)
شبکه خورشیدی (کاهش اضطراب)
پانکراس (لوزالمعده) تنظیم قند خون
پانکراس (لوزالمعده) تنظیم قند خون
معده (درمان سوء هاضمه و تهوع)
معده (درمان سوء هاضمه و تهوع)
دیافراگم (کاهش مشکلات عصبی)
دیافراگم (کاهش مشکلات عصبی)
قلب (تسکین تپش قلب)
قلب (تسکین تپش قلب)
ریه ها (درمان مشکلات تنفسی)
ریه ها (درمان مشکلات تنفسی)
بازوها (درمان درد و سفتی بازوها)
بازوها (درمان درد و سفتی بازوها)
شانه (کتف) تسکین درد شانه
شانه (کتف) تسکین درد شانه
سیستم لنفاوی (تقویت سیستم دفاعی بدن)
سیستم لنفاوی (تقویت سیستم دفاعی بدن)
برونش ها (کم کردن مشکلات تنفسی)
برونش ها (کم کردن مشکلات تنفسی)
مری (کاهش درد گلو)
مری (کاهش درد گلو)
ستون مهره ها (تسکین درد پشت ، کمردرد)
ستون مهره ها (تسکین درد پشت ، کمردرد)
گردن (درمان مشکلات گردن و گلودرد)
گردن (درمان مشکلات گردن و گلودرد)
تیروئید (تقویت سوخت و ساز و سطوح انرژی)
تیروئید (تقویت سوخت و ساز و سطوح انرژی)
هیپوفیز (تقویت تعادل هورمونی و رشد)
هیپوفیز (تقویت تعادل هورمونی و رشد)
هیپوتالاموس ،کمک به تنظیم فرایندهای متابولیکی (سوخت و سازی)
هیپوتالاموس ،کمک به تنظیم فرایندهای متابولیکی (سوخت و سازی)
ماستوئید (درمان درد فک و دهان)
ماستوئید (درمان درد فک و دهان)
دندان ها (درمان مشکلات دندان و لثه)
دندان ها (درمان مشکلات دندان و لثه)
گیجگاه (درمان سردرد)
گیجگاه (درمان سردرد)
مغز
مغز
رفلکس ها
رفلکس ها
سینوس ها
سینوس ها
گوش ها
گوش ها
چشم ها(کمک به بینایی و کاهش درد و خستگی چشم)
چشم ها(کمک به بینایی و کاهش درد و خستگی چشم)