گیجگاه (درمان سردرد)

گیجگاه (درمان سردرد)

محل؛

در هر پله بخش داخلی سر انگشت بزرگ بین انگشت اول (شست )و دوم، منطبق با سر و گیجگاه است.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

سردرد، فشار روی سر، درد و فشار در چشم و ایجاد وضوح ذهن

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا لوسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی نعناع، کافور یا اکالیپتوس هستند برای رفع احتقان سر و ایجاد وضوح ذهن و یا اسطوخودوسن برای کم کردن فشار سر استفاده کنید.