گردن (درمان مشکلات گردن و گلودرد)

گردن (درمان مشکلات گردن و گلودرد)

محل؛

قاعده انگشت بزرگ، نزدیک جایی که به پا متصل و خم میشود و در مجاورت انگشت دوم، منطبق با محردن و حلق است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

خستگی و سفتی گردن، درد گردن، احساس فشار یا درد

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا لوسیونهای ماساژ که حاوی عصاره های روغنی اسطوخودوس یا مریم گلی هستند برای کم کردن فشار استفاده کنید