کشاله ران (درمان مشکلات جنسی)

کشاله ران (درمان مشکلات جنسی)

محل؛

در پشت پا جائیکه قوس و قوزک بهم می رسند، منطبق با کشاله ران است.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

مشکلات جنسی، میل جنسی، تولید مثل و ناتوانی جنسی

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی ایلانگ ایلانگ، نعنای هندی یا گل یاس هستند برای بهبود عملکرد جنسی استفاده نمائید. .