پانکراس (لوزالمعده) تنظیم قند خون

پانکراس (لوزالمعده) تنظیم قند خون

محل؛

نقطه ای در مرکز کف هر پا، جائیکه سینه و قوس کف پا به هم می رسند، منطبق با شبکه خورشیدی است.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

اضطراب، ترس، فشار عصبی، احساس ناامنی باغدم کفایت، بهم ریختگی احساسی و اثرات ناشی از صدمه

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی ترنج و پرتقال شیرین هستند برای بالا بردن اعتماد به نفس، یا اسطوخودوس برای ایجاد آرامش استفاده کنید.