مغز

مغز

مغز (تقویت حافظه)

  محل؛ در هر پا، بخش میانی سطح تحتانی انگشت بزرنگ منطبق با محل مغز است.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛ خستگی ذهنی، حافظه، توانایی در جذب و دریافت اطلاعات جدید، تمرکز، وضوح ذهن و دقت

عصاره های روغنی مؤثر؛ با قرار دادن انگشت پابین انگشتان شست و اشاره دست خود و ایجاد فشار محکم به مدت سی ثانیه درمان را خاتمه دهید برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا لوسیون های ماساژ که حاوی عصاره روغنی نعناع، لیمویا رزماری هستند برای ایجاد وضوح کهن و تحریک فعالیتهای مغزی استفاده نمائید.