مری (کاهش درد گلو)

مری (کاهش درد گلو)

محل؛

در هر پا، مرکز کف پا، از فاصله بین انگشت بزرگ و انگشت دوم تا قوس پا، منطبق با مری است.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

گلو درد، سرفه، حساسیت گلو یا بلع مشکل.

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی نعنای بیابانی، اکالیپتوس یا درخت چای هستند برای کم کردن درد و باز شدن حلق استفاده کنید.