مثانه (درمان مشکلات ادراری)

مثانه (درمان مشکلات ادراری)

محل؛

در کف هر دو پا، در داخل پاشنه، در حد وسط بین پشت پاشنه و جائیکه پاشنه به قوس کف پا می رسد، منطبق با مثانه است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

مشکلات ادراری

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغی ترنج یا درخت چای که خواص پاک و نرم کنندگی دارند، استفاده نمائید