ماستوئید (درمان درد فک و دهان)

ماستوئید (درمان درد فک و دهان)

محل؛

بخش داخلی انگشست، بزرگ پا، بین انگشت بزرگ و  انگشت دوم، و نیز حلقه اطراف مفصل ابتدایی هر انگشت شست منطبق با فک و دهان است .

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

درد فک تحتانی ، درد مفصل تمپورومندیبولار، فشار و سفتی در فک تحتانی و مشکلات دهان

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا لوسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی ترنج، اسطوخودوس یا ریحان هستند برای کم کردن فشار استفاده کنید.