لگن (تسکین دردهای لگن)

لگن (تسکین دردهای لگن)

محل؛

در کف هر دو پا، بخش نزدیک به سطح خارجی پاشنه، منطبق با لگن است.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

درد ناحیه لگن، خشکی و ایجاد تعادل.

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی اسطوخودوس برای تسکیل درد، گشنیز، زنجبیل یا فلفل سیاه هستند، برای بهبود انعطاف پذیری استفاده کنید