لوله های رحم (درمان مشکلات تولید مثلی و قاعدگی)

لوله های رحم (درمان مشکلات تولید مثلی و قاعدگی)

محل؛

در پشت پای زنان، جائیکه قوس پشت پا و قوزک به هم می رسند، منطبق با لوله های رحم است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

مشکلات قاعدگی، انقباضهای دردناک عضلانی بینظمی قاعدگی و مشکلات تولید مثلی

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی رز ترنج، ملیسا یا پرتقال شیرین هستند برای پیشبرد تعادل و کاهش استرس و فشار استفاده نمائید.