غدد فوق کلیه (کاهش استرس)

غدد فوق کلیه (کاهش استرس)

محل؛

خارج قوس در کف هر دو پا، در مرکز قوس نزدیک به جایی که به پاشنه متصل می شود، منطبق باغدد فوق کلیه است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

عملکرد غدد فوق کلیه، استرس، اضطراب، خشم و افزایش توان حیاتی

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی اسطوخودوس، پرتقال شیرین یا رز هستند برای کم کردن استرس استفاده نمائید