شبکه خورشیدی (کاهش اضطراب)

شبکه خورشیدی (کاهش اضطراب)

محل؛

خارج قوس کف پای چپ، وسط پا، منطبق با طحال است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

تصفیه خون، اختلالات خونی، تقویت عملکرد سیستم ایمنی – عفونتها، و کم شدن توان حیاتی

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی عنبر، چوب صندل یا سدر هستند برای تقویت نیروی حیاتی و سیستم ایمنی استفاده کنید.