شانه (کتف) تسکین درد شانه

شانه (کتف) تسکین درد شانه

محل؛

در هر دو پا، قوس بین بخش خارجی سینه پا از فاصله بین انگشتان چهارم و پنجم تا کنار خارجی پا، منطبق با شانه ها است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

درد شانه، سفتی، خشکی و گرفتگی

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی چوب صندل، بنزوئین یا کندر هستند برای کم کردن درد و فشار استفاده کنید