سینوس ها

سینوس ها

سینوس ها

 

محل:

سر انگشتان هر دو پا منطبق با محل سینوس ها است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

احتقان و گرفتگی بینی، سردردهای سینوسی، آبریزش بینی، عطسه، پری بینی، و واکنش های حساسیتی به مواد استنشاق شده نظیر گرده و پشم حیوانات.

عصاره های روغنی مؤثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا لوسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی نعناع، کافوره اکالیپتوس هستند برای رفع احتقان و گرفتگی استفاده نکنید.