ستون مهره ها (تسکین درد پشت ، کمردرد)

ستون مهره ها (تسکین درد پشت ، کمردرد)

محل؛

کنار داخلی پا، از انگشت بزرگ تا پاشنه، منطبق با ستون مهره هاست .

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

کمر درد، سفتی و خشکی پشت

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا لوسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی میخک، دارچین یا سدر که جریان انرژی را تحریک می کنند، استفاده نمائید.