زانوها (کاهش درد زانو)

زانوها (کاهش درد زانو)

محل؛

در هر پا، سطح خارجی پاشنه و زیر قوزک، منطبق با زانو و ساق است،

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

درد زانو، خشکی، تورم، سفتی، کشیدگی و آسیبهای ضربه ای

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیونهای ماساژ که حاوی عصاره های روغنی اسطوخودوس برای تسکین درد، کافور و زنجبیل هستند، برای کمک به کم کردن تورم و بهبود انعطاف پذیری استفاده نمائید