ریه ها (درمان مشکلات تنفسی)

ریه ها (درمان مشکلات تنفسی)

محل؛

در سینه هر پا، از انگشت دوم تا پنجم، منطبق با ریه هاست.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

مشکلات تنفسی، احتقان، سرماخوردگی و آنفلوانزا، ننگی نفس، سرفه و آسم

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی نعناع، اکالیپتوس یا کافور هستند برای کاهش احتقان استفاده کنید.