دیافراگم (کاهش مشکلات عصبی)

دیافراگم (کاهش مشکلات عصبی)

محل؛

در هر دو پا، خطی که از داخل به خارج کف پا در بین سینه و قوس عرضی کف پا می گذرد، منطبق با دیافراگم است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

فشار عصبی، مشکلات تنفسی، کنترل تنفس، اسپاسم، سکسکه، تهوع و فتق دیافراگمی

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی ریحان یا زوفا که خواص پاک کنندگی و ایجاد تعادل دارند، استفاده نمائید