دئودنوم (دوازدهه) کمک به هضم

دئودنوم (دوازدهه) کمک به هضم

محل؛

در کف هر پا، طرف داخل قوس، منطبق با دئودنوم است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

هضم و جذب مواد غذایی

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی بابونه یا نعنای کوهی هستند برای کمک به هضم استفاده نمائید.