تخمدان ها / بیضه ها (درمان ناباروری و ناتوانی جنسی)

تخمدان ها / بیضه ها (درمان ناباروری و ناتوانی جنسی)

محل؛

در هر دو پا، ناحیه خارج پاشنه، در حدود وسط بین قوزک و کف پا، منطبق با تخمدان ها و بیضه ها است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

ناباروری، ناتوانی جنسی، میل جنسی کم، دردهای انقباضی زمان قاعدگی بی نظمی قاعدگی، تغییرات خلق و خو و مشکلات یائسگی

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی گل باس، رژ یا مرزنگوش شیرین هستند برای کاهش فشار و حفظ تعادل و از مشک یا نعنای هندی برای تحریک میل جنسی با تولید هورمون استفاده کنید.