برونش ها (کم کردن مشکلات تنفسی)

برونش ها (کم کردن مشکلات تنفسی)

محل؛

در کف هر پا، از قوس بین انگشت بزرگ و دوم و مرکز سینه پا تا داخل قوس کف پا منطبق با ریه ها است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

مشکلات تنفسی، سرفه، سرماخوردگی و آنفلوانزا

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی نعناع، اکالیپتوس، بنزوئین یا کافور هستند برای کم کردن احتقان و تحریک پذیری استفاده کنید