آپاندیس (بهبود مشکلات آپاندیس)

آپاندیس (بهبود مشکلات آپاندیس)

محل؛

در کف پای راست، کمی جلو و در خارج مرکز پاشنه، منطبق با آپاندیس است.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

مشکلات آپاندیس- این درمان فقط به عنوان کمکهای اولیه در نظر گرفته می شود.

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره روغنی اسطوخودوس هستند برای ایجاد آرامش استفاده کنید